Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkçe rehberlik yasalaştı

Mesleğe kabul koşullarını yerine getirip, yabancı dil koşulunu yerine getiremeyenler ise Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanacak.

Çince rehberlik kolaylaştı

Başta Çince olmak üzere, turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmayacak. Bu diller için üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekecek.

Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Alanya’ya Demir Attı Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Alanya’ya Demir Attı

Üniversitelerin sanat tarih ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak. Bu kişiler diğer koşulları yerine getirmeleri şartıyla, 100 saatlik bir eğitim ve uygulama gezilerinin ardından başarılı oldukları yabancı dilde bölgesel veya ülkesel turist rehberi olabilecek.

Rehberlerin ve acentelerin hanutçuluk yapması yasaklandı

Hanutçuluk (Hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında, rehberin kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etme) yapan rehberlere 25 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Aynı şekilde, seyahat acentelerinin de hanutçuluk yapmaları yasaklandı. Bunu yapan acenteler 5 yıl seyahat acenteciliğinden men veya belge iptali ile karşı karşıya gelecek.

Bakanlığın meslek örgütleri üzerindeki etkisi artırıldı

Görevden uzaklaştırılan meslek kuruluşlarının personelleri, denetimlerin tamamlanmasının, veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair yargı kararının ardından görevlerine geri dönecek. Bu kişilerin uzaklaştırma süresince mahrum kaldığı tüm ödentiler, yasal faizleri ile birlikte bağlı oldukları meslek kuruluşunca ödenecek.

Milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesi veya suçun devamının önlenmesi gecikmede sakınca bulunan hallerde Bakanlık turist rehberleri odalarının organları Bakanlık tarafından men edilebilecek. Men kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak ve hakim 48 saat içinde kararını açıklayacak. Açıklamaması durumunda söz konusu idari karar, kendiliğinden yürürlükten kalkacak. Bakanlık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilecek.

Belli koşulları yerine getiren turist rehberleri, rehberlik kimlik kartlarını ruhsatname ile değiştirebilecek. Rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştiren rehberler, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge getirmek zorunda olacak. Aksi halde mesleklerine ‘Türkçe rehber’ olarak devam edecekler.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR...

Kaynak: Turizm Güncel