Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithal edilemeyeceğini, üretilemeyeceğini ve satılamayacağını belirtti.

Türk Vatandaşlığı Almak Zorlaşıyor! 3 Kurumdan 'Temiz Kâğıdı' Şartı Geldi Türk Vatandaşlığı Almak Zorlaşıyor! 3 Kurumdan 'Temiz Kâğıdı' Şartı Geldi

Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile satılacağını ifade eden İlçe Müdürü Rüzgar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilecek. 2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile de 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerde bandrol zorunluluğu bulunmadığına dair hüküm mülga hale getirildi. Başka bir ifade ile ambalaj hacmine bakılmaksızın piyasada bulunan tüm alkollü içkilerde bandrol bulunması zorunluluğu hükme bağlandı. Alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları yeni uygulamaya göre şu huşulara dikkat etmeleri gerekiyor. 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç, 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir. Ayrıca, bandrollü, kodlu, kodlanmış etiketli olmasına karşın, belirtilen niteliklere aykırı ürünlere rastlanması durumunda, 7223 sayılı kanun uyarınca işlem tesis edilmesinin, öte yandan, ambalaj hacmine bakılmaksızın, piyasada bandrolsüz, kodsuz, kodlanmış etiketsiz alkollü içkilere rastlanması halinde ise, 5607 sayılı kanun uyarınca işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilecek” dedi.

KAYNAK: Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü

Editör: Can KISA