Başkan Nurhan Özcan yaptığı açıklamada, “Bu çalışma Alanya Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilmiş olup temel amacı, Alanya’nın mevcut sosyo-ekonomik ve çevresel durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve halkın karşılaştığı öncelikli sorunları belirlemek” dedi.

HALKIN YÜZDE 55’İ EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan katılımcıların yüzde 55'si ekonomik durumu ve iş olanaklarını kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 5’i çok iyi, yüzde 10’u ise iyi olarak değerlendirme yaparken, yüzde 25’i orta olarak değerlendirmede bulundu. İşsizlik, düşük ücretler ve mevsimsel işsizlik en çok belirtilen sorunlar arasında yer aldı. Ankete katılanlar yeni iş alanlarının yaratılmasını ve ücretlerin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

“İŞSİZLİK ORANI YÜKSEK” DİYENLER YÜZDE 35

Ekonomi ve istihdamla ilgili ana sorunlar ise şu şekilde belirlendi:

Katılımcıların yüzde 35'i ilçedeki işsizlik oranının yüksek olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 30'u mevcut işlerde sunulan ücretlerin düşük olduğunu ifade etti. Yüzde 20’lik kesim mevsimsel işsizliği önemli bir sorun olarak belirtirken, ankete katılanların yüzde 15’i iş olanaklarının yetersizliğine dikkat çekti.

HALKIN YÜZDE 60’I BARINMA VE KİRADAN MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı barınma ve kira durumunu kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi.  Katılımcıların yüzde 40'ı kira fiyatlarının yüksek olduğunu, yüzde 30’u sosyal konut arzının yetersiz olduğunu ifade etti. Yüzde 20’lik kesim mevcut konutların kalitesiz olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 10'u, kira denetiminin yetersiz olduğunu ifade etti.

EMEKLİLERİN YÜZDE 60’I GEÇİNEMİYOR

Emeklilerin yaşam kalitesi konusunda yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı yaşam kalitesini kötü veya çok kötü olarak değerlendirdi. Emekliler ve yaşam kalitesi ilgili ana sorunlar olarak şunlar belirlendi. Yüzde 40’lık kesim emekli maaşlarının geçimlerini sağlamada yetersiz olduğunu belirtti. Yüzde 20'lik kesim sosyal hizmetlerin yetersiz olduğunu söyledi. Yine yüzde 20'lik kesim sosyal aktivite ve alan eksikliğine dikkat çekerken, emeklilerin yüzde 10'u sağlık hizmetlerinin eksik olduğunu ve mevcut sağlık hizmetlerinin kalitesiz ve erişilemez olduğunu aktardı.

HALKIN YÜZDE 70’İ TRAFİK VE ULAŞIMDAN MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre, trafik ve ulaşım sorunları Alanya'da yaşayanların en büyük şikayetlerinden biri oldu. Katılımcıların yüzde 70'i trafik ve ulaşımın ciddi veya çok ciddi bir sorun olarak belirtirken yüzde 20’si orta düzeyde, yüzde 10’u ise küçük sorun olarak gördü. Katılımcıların yüzde 40'ı yeni yol ve kavşak inşasının trafik sorunlarını hafifleteceğini, yüzde 35'i toplu taşımanın genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini, yüzde 25’i otopark alanlarının artırılmasının park sorunlarını çözebileceğini ifade etti.

HALKIN YÜZDE 40’I SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELERDEN MEMNUN

Başkan Özçelik’ten Encümen Sonrası Açıklama! “Biz Yıkmaya Değil Var Olanı Daha İyi Yapmaya Geldik” Başkan Özçelik’ten Encümen Sonrası Açıklama! “Biz Yıkmaya Değil Var Olanı Daha İyi Yapmaya Geldik”

Sosyal ve kültürel aktiviteler konusunda katılımcıların yüzde 40'ı sosyal ve kültürel aktiviteleri yeterli bulurken, yüzde 25'i yetersiz olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 40'ı sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının artırılmasını, yüzde 30'u daha çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini, yüzde 20'si etkinliklere ulaşımın kolaylaştırılmasını istedi.

HALKIN YÜZDE 35’İ DAHA YEŞİL BİR KENT İSTİYOR

Ankete katılanların yüzde 35'i altyapı ve kentsel gelişimin kötü veya çok kötü olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 45'i altyapının modernize edilmesi gerektiğini, yüzde 35’i kentsel gelişimin daha düzenli ve planlı bir şekilde yapılmasını önerirken, yüzde 20'si parklar ve yeşil alanların artırılmasını istedi.

ÖNCELİKLİ SORUN EKONOMİ VE İSTİHDAM OLDU

Katılımcıların en çok vurguladığı çözüm önerileri arasında yüzde 30 ile ekonomi ve istihdam alanının iyileştirilmesi, yüzde 20 ile sosyal konut sayılarının artırılması ve kira kontrol mekanizmaları, yüzde 23 ile trafik ve ulaşım iyileştirmeleri, yüzde 11 ile altyapı, çevre koruma ve atık yönetimi, yüzde 6 ile turizm politikalarının sürdürülebilir hale getirilmesi, %5 ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yüzde 5 ile eğitim kalitesinin artırılması, yüzde 2 ile sosyal kültürel aktivitelerin artırılması yer aldı. Anket sonuçları yerel yönetimlerin kamu kurumlarının ve ilgili kurumların, ekonomi başta olmak üzere sosyal konutlar ve kiraların kontrol altına alınması, altyapı projelerine öncelik vermesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmesi gerektiğini ortaya koydu.

Editör: Can KISA