Alanya Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin Sayıştay Raporu hakkında bilgilendirildiği toplantıda konuşan Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi gibi senede 600 bine yakın işlem yapılan bir belediyede Sayıştay denetiminin sadece 11 tenkitle sonuçlanması nedeniyle; ben belediye personelime, sorumlu müdürlerime, çavuşlarımıza ve şeflerimize sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi. Meclisin önemli gündem maddlerinden birisi ise günlerdir sayıştay rapoları üzerinden atılan iddialar oldu. Meclis üyelerine Sayışta Rapoları ve yapılan işlemler tek tek madde madde anlatıldı.  Her yıl rutin olarak yapılan işlemler olduğu vurgulanan açıklamalarda CHP'li meclis üyeler de destek verdi. 

MÜDÜR KAHYA: SAYIŞTAY RAPORU’NDA YARGILAMAYA ESAS OLACAK BİR DOSYA YOK

2022 Sayıştay Denetim Raporu hakkında mecliste söz alan Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya rapor da yer alan maddeleri meclise sundu. 2014 yılından beri kesintisiz ve aralıksız olarak Alanya Belediyesi’nde Sayıştay Denetimi yapıldığını belirten Müdür Kahya, bu raporun her yıl kasım ayında Sayıştay’ın internet sitesinden halka açık olarak yayınladığını belirtti. Kahya, “Bu yıl kadar gündemde yer almamıştı ama nedense bu yıl gündemde fazlaca yer aldı. Şunu belirtmek isterim ki Sayıştay Denetimi sadece Alanya Belediyesi’ne değil Türkiye genelindeki belediyeler adına düzenlenmiş olan ve belediyelerin yapmış olduğu hata, tenkit ve uyarılarla alakalı 141 sayfalık rapor yayınlanmıştır oradan da bakılabilir. Belediyemiz adına 11 tane bulgu var. Tabi ki bu bulgularla alakalı eksiklerimiz var. Bu eksiklikler yargı ya da usulsüzlük kapsamında olan eksiklikler değil, sistemsel ve tenkite dayalı, vermiş olduğumuz cevaplar ile kapatılmış olan eksiklikler. Zaten Sayıştay yargılamaya esas olacak bir rapor olsaydı, yargılamaya esas olacak rapor şeklinde yayınlar ve onu da direkt ilgili belediyeye gönderir. Allah’a şükürler olsun 10 yıldır böyle bir raporumuz olmadı ve inşallah olmaz.” dedi.

MÜDÜR KAHYA SAYIŞTAY RAPORUNU MECLİSE AKTARDI

Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan 11 maddeyi meclise aktaran Müdür Kahya:

1. Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Tedarikçi Firmalardan Bir Kısmının Düzenli

Olarak Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamelerini Vermemeleri

2. İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

3. Fiilen İşyeri Olarak Kullanılan Taşınmazların Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin Mesken

Statüsünde Hesaplanması

4. Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin

Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

5. İdare Bütçesinden Karşılanan Dağıtım Tesis Giderlerinin Elektrik Dağıtım Şirketinden Talep

Alperen Ocakları’ndan Anlamlı Etkinlik! “Muhsin Yazıcıoğlu Hayır Çadırı“ Açtılar Alperen Ocakları’ndan Anlamlı Etkinlik! “Muhsin Yazıcıoğlu Hayır Çadırı“ Açtılar

Edilmemesi

6. Gelir Tahsilat Oranlarının Düşük Olması

7. Belediyenin Özel Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilmesi

8. İmar Planlarında Park Alanı Olarak Belirlenen Bazı Alanların Amacı Dışında Kullanılması

9. Ticari Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu

Yapılması

10. Geriye Dönük Olarak Muhasebe Sisteminde Kayıtların Değiştirilmesi

11. Yevmiye Kayıtlarında Boş Yevmiye Numaralarının Bulunması

MÜDÜR KAHYA RAPOR MADDELERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Piyasada elektrik üreten ve şahıslara satan firmalar her ayın 20’sine kadar belediyemize beyanname verir. Bu firmalar zamanında bu beyannameleri vermedikleri için Sayıştay tarafından Türkiye genelinde belediyelere böyle bir uyarıda bulunarak bu firmaların bunları düzenli hale getirmelerini sağlanmaya çalışılmıştır. Bu birinci madde diğer belediyelere de yazmış oldukları uyarılardan bir tanesi. İkinci madde de belirtilen uyarı nezdinde aslında biz izinleri kullandırmaya özen gösteriyoruz ama işçi emekli olacağı zaman izin ücretini almak istiyor. O tür durumlarda izin ücretini ödemek daha mantıklı olduğu için o yolu seçiyoruz. Üçüncü madde de yer alan tapu da mesken olarak gözüken ikinci, üçüncü katların iş yeri olarak kullanılması konusu. Burada bir eksikliğimiz odluğunu biliyoruz ama onlarında ilgili odalarından ruhsat alıyorlar. Bunun takibi bizim işimizi zorlaştırıyor. Dördüncü madde de yer alan konuyla ilgili Büyükşehir ile yazışmalarımızı yaptık ve bu hata düzeltildi. Beşinci madde de konu da biz belediye olarak abone alırken CK Akdeniz güvence bedeli almadan abone vermiyor, bunu da biz yazışma olarak yaptık ama henüz aşamadık.

MÜDÜR KAHYA: GERİYE DÖNÜK MUHSEBE KAYITLARI DEĞİŞİMİ SİSTEMSEL VE VERİ YÜKLEME DE OLUŞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ OLAYI

Bu maddelerden en çok 10 ve 11 gündemi meşgul ediyor. Geriye dönük muhasebe kayıtlarının değiştirilmesi dediği olay ay sonu geldiğinde banka kayıtlarına göre düzeltilen ve evraklara eklenen maddeler, iban numarası ve TC kimlik numarası yanlışlığı gibi hataların düzeltilmesi ya da Sayıştay’ın veri yüklemesinde ortaya çıkan hataların fark edilip düzeltilmesi halinde çıkan konular. Çünkü sistem de nokta bile değiştirsen geriye dönük bir değişim olarak algılıyor. Burada geriye dönük işlemlerle ilgili yapılan değişikliklerden bir bir Sayıştay tarafından irdeleniyor,  olumsuz bir duruma rastlanmadığı için de sadece tenkit kısmına konu oluyor. Yevmiye numaraları ile ilgili de mesela ben bugün bankaya para gönderdim, gönderdiğim kişi ödemeyi almadı. O evrağı iptal ettiğim zaman o yevmiye numarası bol kalıyor. Boş kaldığı zaman da geriye dönük evrak bırakılmış gibi oluyor. Bunları da sıfıra indirmek için hassasiyetle mücadelemizi sürdüreceğiz.

CHP’Lİ DEMİRCİ: BU RAPOR YILLIK RUİTN YAPILAN BİR DENETİMDİR, BUNU BİZLER BİLİYORUZ

Başkan Yücel, meclis üyelerine Sayıştay Raporu ile ilgili sormak istedikleri her şeyi sorabileceklerini belirtti. Rapor hakkında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci, “Bu rapor tabi ki yıllık rutin olarak yapılan raporlardır. Size özel hazırlanan bir rapor değil. Bunu bizler biliyoruz. Her sene gelinir ve denetlenir. Biraz da eğitim amacı vardır bu raporların. Özellikle küçük belediyelerde yaşanan usul eksiklikleri ile ilgili personellerin eğitilmesi amacını da taşır. Bizim raporlarımız da 2020-2021 ve 2022 yıllarındaki hatalar birbiri ile örtüşüyor. Sonuçta bunlar küçük hatalar olsa da giderilmesine yönelik biraz daha itidalli davranılmasında fayda var. Her sene hatalar giderilsin demek size de yakışmaz Alanya Belediyesi’ne de yakışmaz.

CHP’Lİ ZAVLAK: ALANYA BELEDİYESİ’NİN YANINDAYIZ! BİRİLERİNE MALZEME ÇIKARAK ŞEYLERE DE KARŞIYIZ

Sayıştay raporları ile ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, “Biz Sayıştay raporlarındaki mali hizmetlerle alakalı tenkitlerin birçoğu zaten geçtiğimiz yıllarda da yazılanlar ve Abdurrahman Bey geçtiğimiz yıllarda bunları bize ifade etti. Biz komisyonlarda beraber hareket ettiğimiz için Alanya Belediyesi'nin özellikle mali işlerde yaptığı birçok çalışmaya şahidiz ve arkasındayız şahsım olarak. Geçtiğimiz meclis toplantısında da ifade ettiğimiz gibi iki konu bizim için çok önemli. Birisi park alanlarındaki olan işletmeler. Biz buradan siyasi rant elde etmeyelim ve gördüğümüz yeşil alana büfe koymayalım, seçim öncesi bunlara ön ayak olmayalım diye sizlere ifade ettik. Sizler her ne kadar bunun üzerinde çok durmasanız da, bizleri işletmecilerle karşı karşıya koysanız da Sayıştay Raporu bizlerin haklı olduğumuzu gösteriyor. Bir sahil noktasına gidiyorsunuz 5 metrede bir büfe var. Demek istediğimiz eleştiriden ziyade bir tenkit olarak budur. Diğer bir husus konut alanlarında Alanya Belediyesi'nin ilk defa karşı karşıya geldiği bir konu. Konutlardaki işletmelerden çöp parası alınırken ticari olarak alınması ile alakalı. Onun dışındaki konularla alakalı; kamuoyundaki Alanya Belediyesi'ni tenkit eden birçok olumsuz haberlere karşı şahsım başta olarak Alanya Belediyesi'nin yanındayız. Birilerine ön ayak olacak, birilerine malzeme çıkarak şeylere de karşıyız.” şeklinde konuştu.

Başkan Yücel meclis üyelerine de destekleri için teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TEŞEKKÜR: 600 BİN İŞLEM YAPILAN BELEDİYEMİZ SADECE 11 UYARI İLE DENETİMİ GEÇTİ

Başkan Yücel Sayıştay Denetiminin başarı ile sonuçlanmasını nedeniyle teşekkür ederek, “Alanya Belediyesi gibi senede 600 bine yakın işlem yapılan bir belediyede sadece 11 tenkitle sonuçlanması nedeniyle, ben belediye personelime, sorumlu müdürlerime, çavuşlara ve şeflere sonsuz teşekkür ediyorum. Siz değerli meclis üyelerimizin de sağlıklı kararlar alması, encümenimizin de düzenli çalışması nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu kadar duyarlı ve hassas davrandığınız için hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.
 

Editör: Can KISA