Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 45 personel alımı yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne mimar, tekniker (inşaat, elektrik, iklimlendirme ve soğurma), teknisyen, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, destek personeli (basit bakım ve onarım, temizlik), büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

Dinek Mahallesi’nin 25 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü Dinek Mahallesi’nin 25 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9-Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

10-Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,

11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,

12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

13-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır,

14-Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı başvuruları 18 Eylül- 2 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA adresine şahsen yapmaları gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız