Başkan Özçelik Belediye Personeli İle Bayramlaştı Başkan Özçelik Belediye Personeli İle Bayramlaştı

‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ çerçevesinde konutların turizm amaçlı kiralanmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte “Yüksek nitelikli konutlarda tüm konutların konut işletmesi tarafından kiraya verilmesi durumunda konut işletmesi adına tek izin belgesi ve plaket düzenlenir” ifadesi de yer aldı. 
BAŞVURU E-DEVLET’TEN YAPILACAK
Yönetmeliğe göre konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda ise başvuruyu malik yerine hak sahibi yapacak. Aynı binada aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılacak. Eğer başvuru sahibinin aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar varsa bunlarla ilgili bilgi verecek. İzin belgesi için başvuru yapan kişi ‘gerçek kişi’ ise kimlik kartı fotokopisi, pasaport fotokopisi (yabancı ise) veya vergi kimlik numarası ve imza örneğini beyan edecek. 
TÜZEL KİŞİLERİN ŞARTLARI BELİRLENDİ
Başvuru sahibi ‘tüzel kişi’ ise şu belgeleri ibraz etmek zorunda:
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, temsile yetkili kişilere ilişkin (a) bendinde sayılan ve imza örneği bulunan belgelerden biri.  Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.
BAŞVURULAR 30 GÜNDE SONUÇLANDIRILACAK
Yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı izin başvurularını 30 gün için sonuçlandırmak zorunda. İzin belgesi verilen konutlarda 30 gün içinde de denetim yapılacak. Yapılan denetimlerde asgari nitelikleri taşımadığı tespit edilen konutların sahiplerine idari para cezası verilerek eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre içinde eksikler giderilmezse  verilen izin belgesi iptal edilecek. 
MESKENDEKİ ODALARA BELGE VERİLMEYECEK
Mesken amaçlı kullanılan konutun bir veya birkaç odasının kiraya verilmesine ilişkin izin belgesi düzenlenmeyecek. Bu şekilde kiraya verilen konutların tespiti halinde ilgili kişiye 100 bin TL para cezası verilerek izin belgesi alması için 15 gün süre tanınacak.
BİNA GİRİŞLERİNE PLAKET ASILACAK
İzin belgesi verilen konutlara bakanlıkça düzenlenecek plaketler turizm amaçlı kiralanan konutların girişine asılmak zorunda. Söz konusu plakette konutun bakanlık denetimine tabi olduğuna dair “Turizm Amaçlı Konut’ ibaresi, izin belgesi tarihi, bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, belge sahibinin iletişim bilgileri ve konutun açık adresi yer alacak.

Kaynak: Turizmgüncel.com

Editör: Can KISA