Mahmutlarspor’un önceki gün düzenlenen genel kurul toplantısında başkan Yılmaz Bağışlar karar defteri ve tutanakları alıp gittiği iddialarının ardından açıklama yaptı.

Bağışlar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 “Mahmutlarspor Kulübü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bir kısım yayın organlarına yansıyan ve içeriği bakımından asılsız haberler ile ilgili yanlış bilgilerin yayılması adına bir açıklama yapılması zarureti doğdu. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısı, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için ikinci kez yapılmış olup, Türk Medeni Kanunu 75, 76, 77 ve 78 ile ilgili kanun maddelerine göre hukuken uygunsuzluk içerdiği için geçerlilik kazanmıyor. Olağanüstü genel kurul toplantısı kolluk kuvvetleri nazarında gerçekleştirilmiş olup, divan başkanı toplantı tutanağı düzenlemiş ve toplantıyı bitirmesi akabinde evrakları alarak kulüp binasında muhafaza edilmek için alındı. Bu husus tutanaklarda belirtildi. Evrakları alıp toplantıyı terk etmek gibi bir durum söz konusu değil. Amacımız tekrar aday olmadığımız genel kurulu terk etmek bir yana ilgili yönetmeliklere uygun olarak tamamlanması için çaba sarf etmek oldu. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, genel kurul kararının tüm üyelere duyurulması, gündem maddelerinin belirlenmesi ve olağanüstü ikinci toplantıya üye sayısının 2/3’ü veya yönetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz şeklindeki kanun maddelerinin sağlanamaması gereğince toplantı hukuken geçerli olmadı. 110 üyeden 30 kişi toplantıya katılarak hazirun cetvelini imzaladı. Yönetim kurulu üye tam sayısının 28 kişi olduğu düşünüldüğünde toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Bu tür konularla kamuoyunu meşgul etmek en hafif tabirle soytarılıktır.”

Dim Bölgesinde Kaçağa Geçit Verilmiyor! Ruhsatsız İnşaat Ve Çardaklar Yıkıldı Dim Bölgesinde Kaçağa Geçit Verilmiyor! Ruhsatsız İnşaat Ve Çardaklar Yıkıldı
KAYNAK: Gerçek Alanya

Editör: Can KISA