Azerbaycan 2023 Yılında 308 Bin Türk Ziyaretçiyi Ağırladı Azerbaycan 2023 Yılında 308 Bin Türk Ziyaretçiyi Ağırladı

Almanya ülkesine kabul edeceği meslek gruplarını açıkladı. İşte o liste...

🔺İmalat sektöründe uzman kişiler.
🔺Su-kalorifer tesisatçılar
🔺Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları
🔺Çocuk yuvası eğitmenleri
🔺Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler
🔺Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar
🔺Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s
🔺Veterinerler 
🔺Diş hekimleri 
🔺Eczacılar 
🔺Hemşire ve ebeler 
🔺Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar
🔺Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri
🔺Yaşlı bakım hizmeti verenler
🔺Sosyal hizmet uzmanları 
🔺Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler
🔺Fizikçiler ve astronomlar 
🔺Meteorologlar 
🔺Kimyagerler 
🔺Jeolog ve jeofizikçiler 
🔺Matematikçi ve istatistikçiler 
🔺Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler 
🔺Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar 
🔺Çevre bilimcileri, araştırmacılar
🔺İşletme ve üretim mühendisliği 
🔺İnşaat mühendisliği 
🔺Çevre koruma mühendisliği 
🔺Makine mühendisliği 
🔺Kimya mühendisliği 
🔺Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar 
🔺Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
🔺Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler
🔺Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar 
🔺Üretim ve tekstil tasarımcıları 
🔺Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları 
🔺Kadastro ve ölçüm uzmanları 
🔺Grafik ve multimedya tasarımcıları 
🔺Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları 
🔺Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları 
🔺Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
🔺Fizyoterapistler 
🔺Diyetisyenler, beslenme uzmanları 
🔺Konuşma ve duyma terapistleri 
🔺Ortopedistler 
🔺Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel
🔺Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor) 
🔺Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler 
🔺İlkokul ve ortaokul öğretmenleri 
🔺Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler 
🔺Pedagoji ve öğretmen yetiştirme 
🔺Özel pedagoji uzmanları 
🔺Yabancı dil öğretmeni 
🔺Müzik öğretmeni 
🔺Sanat dersi öğretmeni 
🔺IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi 
🔺Sistem analizcisi 
🔺Yazılım geliştirici 
🔺İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
🔺Uygulama ve IT programcısı 
🔺Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel
🔺Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri
🔺Her türlü sistem yöneticisi 
🔺Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
🔺Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel