Dünyanın En Kirli Adamı 94 Yaşında Öldü! Ölüm Sebebi İse Çok Şaşırtıcı Dünyanın En Kirli Adamı 94 Yaşında Öldü! Ölüm Sebebi İse Çok Şaşırtıcı

Almanya ülkesine kabul edeceği meslek gruplarını açıkladı. İşte o liste...

🔺İmalat sektöründe uzman kişiler.
🔺Su-kalorifer tesisatçılar
🔺Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları
🔺Çocuk yuvası eğitmenleri
🔺Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler
🔺Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar
🔺Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s
🔺Veterinerler 
🔺Diş hekimleri 
🔺Eczacılar 
🔺Hemşire ve ebeler 
🔺Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar
🔺Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri
🔺Yaşlı bakım hizmeti verenler
🔺Sosyal hizmet uzmanları 
🔺Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler
🔺Fizikçiler ve astronomlar 
🔺Meteorologlar 
🔺Kimyagerler 
🔺Jeolog ve jeofizikçiler 
🔺Matematikçi ve istatistikçiler 
🔺Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler 
🔺Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar 
🔺Çevre bilimcileri, araştırmacılar
🔺İşletme ve üretim mühendisliği 
🔺İnşaat mühendisliği 
🔺Çevre koruma mühendisliği 
🔺Makine mühendisliği 
🔺Kimya mühendisliği 
🔺Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar 
🔺Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
🔺Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler
🔺Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar 
🔺Üretim ve tekstil tasarımcıları 
🔺Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları 
🔺Kadastro ve ölçüm uzmanları 
🔺Grafik ve multimedya tasarımcıları 
🔺Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları 
🔺Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları 
🔺Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
🔺Fizyoterapistler 
🔺Diyetisyenler, beslenme uzmanları 
🔺Konuşma ve duyma terapistleri 
🔺Ortopedistler 
🔺Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel
🔺Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor) 
🔺Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler 
🔺İlkokul ve ortaokul öğretmenleri 
🔺Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler 
🔺Pedagoji ve öğretmen yetiştirme 
🔺Özel pedagoji uzmanları 
🔺Yabancı dil öğretmeni 
🔺Müzik öğretmeni 
🔺Sanat dersi öğretmeni 
🔺IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi 
🔺Sistem analizcisi 
🔺Yazılım geliştirici 
🔺İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
🔺Uygulama ve IT programcısı 
🔺Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel
🔺Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri
🔺Her türlü sistem yöneticisi 
🔺Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
🔺Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel 
 

Editör: Can KISA